PORTFOLIO IKE VAN VUGT                                                   ABOUT ME
Een paar maanden lang werkte ik voor school samen met de ABN Amro bank in Nederland. We kregen de opdracht het imago van de bank positief te beïnvloeden, en ons af te vragen hoe wij dat als vormgevers het beste kunnen doen.

Ik maakte een kleine zijstap om zelf een onderzoekje te doen naar het groene imago waar de ABN naar streeft. Wat straalt milieu vriendelijkheid uit? Kan de natuur met het digitale worden verbonden en nogsteeds hetzelfde uitstralen?
Dit is een reeks beeldende experimenten waarin ik op deze vragen antwoorden zocht, en probeerde de huisstijl van de ABN op-te-groenen zodat het overeen kwam met hun doelen.


For a couple of months i worked in collaboration with the ABN Amro Bank here in the Netherlands. The assignment was to change their image for the better, and to ask ourselves how we, as designers, can best achieve something like that. 

I took a small departure from the assignment at hand to find out more about the green image the bank was trying to achieve. What screams ‘eco-friendlyness?’ Can i combine nature and the digital and still have it look natural and honest? 

This is a series of visual experiments I made to find answers to questions like that. I tried to change the ABN branding / corporate identity to something dynamic, green and playful to match their company slogans.