PORTFOLIO IKE VAN VUGT                                                   ABOUT ME
Wild schilderen in het openbaar. Ik neem de vormen om me heen in me op en probeer te denken aan de natuur terwijl ik werk. Alles past bij elkaar en reageert op elkaar. Het doel is een interessant nieuw beeld van mijn omgeving en rust in mijn eigen hoofd door de samenwerking van mezelf en wat ik ervaar met mijn zintuigen.


A painting session in nature. I tried to incorporate everything around me into the painting; to let it inspire me. The sounds, the light, the smells. With no goal in mind other than thoughtless collaboration with nature and maybe some peace of mind, i doodled shapes as the trees watched. As the light changes, my colours change, and as the trees shake, my paint drips.